De festiviteiten rond Koninginnedag 2010 zijn

afgelast

door het aftreden van het bestuur.