Wie is de Oranjevereniging Prinses Margriet van Haarlemmerliede?

De Oranjevereniging Prinses Margriet uit Haarlemmerliede, kortweg 'Oranjevereniging Haarlemmerliede', heeft een lange traditie. Al in 1946 werd er Koninginnedag gevierd in het dorp Haarlemmerliede.

Het huidige bestuur is in 2010 gestart en heeft in 2011 voor het eerst de Koninginnedagviering georganiseerd.

Begin maart 2011 heeft dit nieuwe bestuur zich via de gemeentelijke informatiekrant aan de bewoners gepresenteerd.
 

Deze website wordt niet meer actueel gehouden.
V
anaf voorjaar 2012 heeft de Oranjevereniging een eigen website: www.oranjevereniginghaarlemmerliede.nl

of FaceBook


Leden van het Bestuur (2011):

Carine van Schie, voorzitter

Annette Beerepoot, Secretaris

Sonja Hulsbosch, penningmeester

Maureen van der Kuijl, bestuurslid

Astrid Keizer, bestuurslid

vacature
.

Vlnr: Maureen, Annette, Carine, Astrid, Sonja
(foto oranjevereniging - 2011)

Twee oud bestuursleden hebben in het verleden een koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun jarenlange inzet voor de Oranje vereniging.